LEHETŐSÉGEM VAN A MEGVÁSÁROLT JÁTÉKOT VISSZAKÜLDENI/ELÁLLNI A SZERZŐDÉSTŐL?

A játék - pontosabban fogalmazva a termékaktivációs kód - nem küldhető vissza, valamint a szerődéstől való elállásra sincs mód. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14. pont 29. § (1) bekezdése szerint "a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”